Tryck- & märkningsmetoder

Det finns många olika metoder för tryck och märkning. Vilken teknik som används beror på användningsområde och vilken typ av material/produkt som skall märkas. Här kan du läsa lite om de vanligaste teknikerna som vi använder.


Screentryck

Färg pressas genom en silkes- eller polyesterväv (även metallnät förekommer) som sitter i en ram. Schabloner täcker de partier som inte skall släppa igenom färg och på så sätt uppstår mönstret. Man använder en schablon per färg, så ett 3-färgstryck har alltså tre schabloner.

Tampotryck

En kliché tillverkas av en designad etsad yta som är tryckmotivet. Tamponen, normalt sett av silikongummi, hämtar färgen från den etsade ytan och överför den till produktens yta. Detta möjliggör tryck på olika typer av ytor, såväl konvexa som konkava.

SUBLIMERING

Används framförallt för att trycka på textiler som innehåller polyester, men även keramik, glas och metall som har ett ytskikt som består av polymer. Sublimering är när ett tillstånd ändras från fast form till gas utan att bli flytande. Vid sublimeringstryck ändras de fasta färgpartiklarna till gasform genom värme och tryck för att sedan förenas med någon polymer åter till fast form.

Offsettryck

En tryckteknik där trycket överförs från en tryckplåt till trycksakens yta (vanligen papper). Används oftast till tryck av större volymer papperstryck.

Digitaltryck

Kompletterar offsettrycket och är mer passande för mindre upplagor på pappersark eller rulle. Inga tryckplåtar eller liknande behövs, processen är snabbt igång och produkten som kommer ut är torr och redo för distribution eller efterbehandling. Passar för tryck av visitkort, brevpapper, kuvert, affischer och så vidare - i mindre upplagor.

Brodyr och vävda märken

Detta görs vanligtvis direkt på textila produkter och ger ett exklusivare resultat än ett vanligt tryck. Det går även att brodera eller väva märken som sedan sys eller limmas på plagget.

Transfertryck

Här förtrycker man ett motiv på ett bärark, som sedan appliceras på textil genom värme och tryck. Finns även folier som man skär, för att skapa ett motiv, som sedan värms på.

Lasergravyr

Används för att märka produkter i metall och ger ett bestående och exklusivt intryck.

Värmeprägling

Man skapar en kliché som under värme pressas in i materialet som skall märkas. Detta skapar ett bestående avtryck och passa på läderprodukter och liknande material.

Doming

En teknik där man först skapar ett tryck, som sedan täcks med ett epoxylager för att skapa en 3d-effekt. Används till nyckelringar, klisterdekaler och måttband och så vidare.

Diamantgravyr

En märkmetod som gör det möjligt att gravera en logo eller text på glas och liknande material.

0771-66 66 00
info@iprofil.se